ЗА НАС  |  УСЛУГИ  |  КАЛЕНДАРИ  |  ПРОДУКТИ  | КОНТАКТИ  | КАТАЛОГ 2024
Централен офис

Варна, 9009,
бул. Д-р Атанас Москов 10


Tърговски отдел 052 75 44 75
kors.varna@gmail.com

Предпечат 052 75 44 75
kors.prepress@gmail.com

Координатор производство
052 75 44 75
kors.varna@gmail.com

Счетоводител 052 75 44 75

Снабдяване 0885 384 833

Офис София

София, 1504, ул. Знаме 2
0898 612 854
kors.sofia@gmail.com